Acties
 •  
  KFC
  Archief Stichting Katholieke Film Centrale
  1928-1970
  Keuringslijsten van de KFC, van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring (rijkskeuring) en van de werkgroep Filminformatie en Documentatie (FID). Filmkeuringskaarten. Statuten. Agenda's, notulen, verslagen van algemeen en dagelijks bestuur. Jaarverslagen. Financiële gegevens. Gegevens over de liquidatie. Gegevens over personeel en salarissen. Adreslijsten. Correspondentie met leden van de keuringscommissie en met keurders. Correspondentie met filmverhuurkantoren. Correspondentie met en stukken betreffende de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring op Katholieke Grondslag. Brieven aan de directeur, alfabetisch op naam. Overige correspondentie. Ingekomen en uitgegane stukken. Artikelen.
  •  
   KFC-279-284
   Filmkeuringskaarten. Alfabetisch op titel.
   z.j.