Acties
  •  
    KKBR
    Archief Stichting Katholiek Kerkelijk Bureau Rotterdam
    1945-1993
    Stukken betreffende en verslagen van de Situeringscommissie voor kerkgebouwen; stukken ten behoeve van de samenstelling van een diocesaan jaarboekje en de Piusalmanak; stukken betreffende de Sint Adelbert Vereniging; stukken betreffende pastoorsvergaderingen; stukken betreffende bibliotheken; stukken betreffende sociale en maatschappelijke organisaties; stukken betreffende de Elbrechtstichting; gegevens over parochies en dekenaten; Stukken betreffende de Katholieke Actie; stukken betreffende de Stichting Ontwikkelings Gebieden in het bisdom Rotterdam (SOG); stukken betreffende statistiek; correspondentie; literatuurlijsten.