KDC Collecties A-Z

Digitale ontsluiting inventarissen of plaatsingslijsten KDC archieven
Regelmatig wordt er een inventaris of plaatsingslijst digitaal gepubliceerd. Via een link in de alfabetische- of systematischelijst gaat u naar de inhoudelijke beschrijving (inventaris/plaatsingslijst) van het archief.
De nog niet digitaal gepubliceerde inventarissen/plaatsingslijsten zijn toegankelijk via een computer in de studiezaal van het KDC

Archieven waarbij de mededeling toestemming aanvragen is opgenomen, vereisen speciale toestemming voor raadpleging van de archiefeigenaar. Toestemming wordt door de archivaris van het KDC aangevraagd bij de eigenaar van het archief. Deze zal een afweging maken over inzage en de eventuele voorwaarden bepalen waaronder het archief mag worden ingezien. Zodra de toestemming is verkregen wordt u door de archivaris van het KDC op de hoogte gesteld. Het aanvragen van toestemming voor raadpleging kan ± 10 werkdagen in beslag nemen. Voor de archieven waarvoor geen speciale toestemming noodzakelijk is wordt toestemming verleend door de archivaris van het KDC.

Toestemming voor inzage kunt u aanvragen met dit formulier.

Archieven - A -

Archief naam Periode Beschrijving Toestemming
nodig?
Oude Plaatsings
Lijst
Plaatsings
Lijst
Afkorting Aangemaakt Laatste Mutatie Archiefnr. Titel XML
Ariëns, A.A.
(Info)

Professor aan het groot-seminarie Dijnselburg te Huis ter Heide; nationaal geestelijk adviseur van de Nederlandse RK Middenstandsbond en de Katholieke Filmactie

1927-1970  ARIA.pdfARIA.pdfARIA2014-01-192020-01-061041Archief A.A. Ariënsxml
Agt, A.A.M. van (Dries)
(Info)

Biografische schets. Dries van Agt werd op 2 februari 1931 geboren in het Brabantse dorp Geldrop. Na het gymnasium in Eindhoven ging Van Agt in 1949 rechten studeren aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Tijdens zijn studie werd Van Agt bestuurslid bij studentenvereniging Carolus Magnus, waar hij zijn latere partijgenoot en collega-minister Fons van der Stee leerde kennen. Na cum laude af te studeren in het privaatrecht en een korte periode bij een advocatenkantoor werd Van Agt in 1958 wetgevingsjurist, eerst bij het ministerie van Landbouw, daarna bij het ministerie van Justitie. In 1968 besloot Van Agt de ambtenarij te verlaten. Hij ging terug naar de Katholieke Universiteit om wetenschappelijk medewerker te worden onder hoogleraar strafrecht en rechtsfilosofie Dick van Eck. Van Eck kwam echter al kort na Van Agts benoeming te overlijden aan een hartaanval, waarna Van Agt hoogleraar strafrecht werd. In zijn tijd als hoogleraar kwam een nieuwe uitdaging op zijn pad: Van der Stee vroeg aan Van Agt of deze zich wilde inzetten voor de Katholieke Volkspartij (KVP), waar Van der Stee recent partijvoorzitter was geworden. Van Agt werd in 1969 voorzitter van het Centrum voor Staatkundige Vorming, de denktank van de KVP, waarvoor hij aan het nieuwe verkiezingsprogram werkte. Zijn politieke carrière kwam daarna in een stroomversnelling: na twee jaar werd Van Agt benoemd tot minister van Justitie in het kabinet-Biesheuvel I. Dit kabinet was geen lang leven beschoren, maar behandelde een lastige kwestie: drie oorlogsmisdadigers in Nederlandse hechtenis, de Drie van Breda, zouden mogelijk worden vrijgelaten. Van Agt sprak zich uit voor vrijlating, waarmee hij in de pers kwam door een ongelukkige verwoording: “met een voorstel tot vrijlating zal ik het moeilijker krijgen dan mijn voorganger. Ten eerste ben ik een ariër, wat mijn voorganger niet was, en ten tweede een veel jongere, die de oorlog weinig bewust heeft meegemaakt.” Van Agt kreeg veel kritiek na deze opmerking wegens zijn woordkeuze, waarvoor hij later zijn excuses had aangeboden. In 1972 kwam het verzoek tot gratieverlening in de Tweede Kamer, waar het na een hevig debat werd afgewezen. Na de val van kabinet-Biesheuvel I en het daaropvolgende rompkabinet Biesheuvel II werd Van Agt in 1973 naast minister van Justitie tevens vicepremier in het linkse kabinet-Den Uyl. Kenmerkend voor het kabinet waren de spanningen tussen de Partij van de Arbeid (PvdA), Politieke Partij Radicalen (PPR) en Democraten '66 (D'66) enerzijds en de KVP en de Antirevolutionaire Partij (ARP) anderzijds. Hoewel de KVP en de ARP ook vonden dat de overheid een actieve rol moest spelen in de samenleving, waren ze hier pragmatischer in dan de drie progressieve partijen, die graag duidelijk maakten waar ze voor stonden. De verhouding tussen vicepremier Van Agt en premier Joop den Uyl (PvdA) was daarbij ook geen goede: ze spraken elkaar niet veel, en van een wekelijks overleg is het nooit gekomen. Een terugkerend thema was de onenigheid over het abortusbeleid. Op papier was abortus in de jaren '70 nog altijd verboden, maar in de praktijk nam het aantal abortussen toe, doordat artsen abortussen bij “medische indicatie” mochten uitvoeren, wat ruim werd geïnterpreteerd. Van Agt wilde duidelijkheid omtrent de omstandigheden waarin abortus plaats mocht vinden, in plaats van het toen geldende gedoogbeleid. De drie progressieve partijen hadden al hun eigen wetsvoorstel, waarnaast nog een voorstel van KVP en de ARP in zou worden gediend, waarbij een van beide voorstellen het nieuwe abortusbeleid zou vormen. Voor dat er een duidelijk voorstel lag kwam de Bloemenhove abortuskliniek te Heemstede te sprake: het OM had in opdracht van Van Agt de kliniek gesommeerd haar werkzaamheden te staken. De PvdA was woedend om het besluit en uiteindelijk kwam het niet tot een sluiting. Een onafhankelijke rechter zou bepalen of er in de Bloemenhovekliniek juist werd gehandeld. Van Agts handelen in deze kwestie werd onderwerp van een debat, waarin hij geroemd werd om zijn optreden: geen enkele motie tegen hem haalde een meerderheid. In dit debat riep Van Agt op tot een “ethisch reveil”, waarbij het verzet tegen abortus vanuit de samenleving diende te komen, niet alleen vanuit de politiek. In 1976 kwamen de PvdA en de liberale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) met een nieuw voorstel voor de legalisering van abortus, dat door een meerderheid van de Tweede Kamer werd aangenomen, maar dat Van Agt weigerde te ondertekenen. Even leek het erop dat Van Agt zijn functie neer moest leggen, maar hij gaf toe en ondertekende het voorstel, dat het uiteindelijk niet haalde in de Eerste Kamer doordat meerdere VVD'ers tegen stemden. Bij de verkiezingen van 1977 doet de KVP voor het eerst mee met een gezamenlijke lijst in combinatie met de protestantse ARP en Christelijk-Historische Unie (CHU), het Christen-Democratisch Appèl (CDA), met Van Agt als lijsttrekker. De PvdA won 10 zetels en kreeg de formatieopdracht, maar slaagde er niet in om een PvdA-CDA-D'66-kabinet te formeren, waarna er een CDA-VVD-kabinet, Van Agt I, werd gevormd. Dit kabinet ging meteen aan de slag met een nieuw wetsvoorstel voor de legalisering van abortus, dat op 18 december 1980 door de Tweede Kamer werd aangenomen. Het wetsvoorstel stond abortus toe, maar pas na een wachtperiode van vijf dagen en binnen een bepaalde periode van de zwangerschap. Van Agts ethisch reveil moest plaatsmaken voor de definitieve legalisering van abortus. Kabinet-Van Agt I kreeg echter ook te maken met een verder verslechterende economie. Het begrotingstekort nam toe en de werkloosheid daalde. Het kabinet lanceerde daarom op 30 juni 1978 de beleidsnota Bestek '81 op, waarin als doel werd gesteld om 10 miljard te bezuinigen, waarvan ongeveer de helft op sociale zekerheid. Minister van Financiën Frans Andriessen werd zowel binnen het kabinet als door de CDA-fractie niet gesteund. Andriessen stapte in 1980 om deze reden op. Door de verkiezingen van 1981 hadden het CDA en de VVD geen meerderheid meer, waarna na een moeizame formatie Van Agt II een PvdA-CDA-D'66-kabinet werd, met Den Uyl als vicepremier onder Van Agt. Dit kabinet was geen lang leven beschoren: het begrotingstekort nam verder toe, evenals de werkloosheid, en het CDA en de PvdA kwamen niet tot een eenduidige oplossing, waarna Van Agt II al na 7 maanden in mei 1982 viel doordat de PvdA-bewindslieden hun posten opgaven. Het rompkabinet Van Agt III werd opgericht, bestaande uit CDA en D'66, om voor datzelfde jaar nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Na de verkiezingen was het echter niet Van Agt, maar CDA-fractievoorzitter Lubbers die de kabinetsformatie leidde. Vanuit het CDA waren de meningen verdeeld over de geschiktheid van Lubbers, maar Van Agt had er genoeg van na 6 jaar premierschap en liet het Binnenhof achter zich om Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant te worden. Hierna is Van Agt nog ambassadeur van de Europese Gemeenschap geweest, eerst in Tokio, daarna in Washington, maar zijn politieke carrière was voorbij. Profielschets Aan het begin van zijn carrière zag Van Agt zichzelf als progressief, maar tijdens zijn ministerschap tijdens kabinet-Den Uyl groeide hij uit tot een conservatief icoon door zijn verzet tegen de legalisering van abortus en de daarmee gepaard gaande oproep tot een “ethisch reveil”, een terugkeer naar de christelijke ethiek. In de praktijk was Van Agt vooral een pragmaticus, die ook oog had voor andere standpunten dan de zijne. Na zijn premierschap zette Van Agt zich in voor de Palestijnse zaak. Kalle Ketels. Dries Van Agt. In: ODIS. Maart 2017 http://www.odis.be/lnk/PS_133114

1942-2008 Ja AGT.pdfAGT2014-01-192020-04-281049Archief A.A.M. van Agtxml
Aartsbisdom Jakarta
(Info)

In 1826 werd Batavia het bestuurlijk centrum van de missie in Indonesië. In dat jaar werd de Apostolische Prefectuur Batavia opgericht. In 1842 werd Batavia een Apostolisch Vicariaat. Hoewel in de loop van de twintigste eeuw steeds vicariaten van Batavia werden afgesplitst bleef dit toch het centrum van de Indonesische kerk. In 1961 kreeg Indonesië een eigen bisschoppelijke hiërarchie en werd Jakarta een aartsbisdom.

1774-1969, (1976-1977)Stukken betreffende het kerkelijk bestuur, de verschillende missiegebieden, personeel, onderwijs, katholieke organisaties en instellingen; reis- en volkerenbeschrijvingen. Het archief beslaat vooral de jaren 1807-1955. Literatuur: K. Prent en J. Roes, 'Het archief van het aartsbisdom Jakarta. Een historische parel uit de "gordel van smaragd" in Nijmegen', in: #Jaarboek van# #het Katholiek Documentatie# #Centrum#, 15(1985), p. 130-140. Voorheen Apostolische Prefectuur Batavia en Vikariat Apostolik Jakarta geheten; met gedeponeerde archiefstukken; op micro-fiches aanwezig; het originele archief (ca. 37,5 m) berust in het Aartsbisdom JakartaJaNL-NmKDC_AJAK.pdfAJAK.pdfAJAK2014-01-192020-05-08552Archief Aartsbisdom Jakartaxml
Aartsbroederschap van de H. Familie in de Sint Jozefkerk - 's-Hertogenbosch1856-1949   AHFH.pdfAHFH2014-01-192020-05-08577Archief Aartsbroederschap H. Familie in de Sint Jozefkerk, 's-Hertogenboschxml
Aartsbroederschap van de Heilige Familie1838-1972Het archief bevat ook stukken van de retraitehuizen te Amersfoort en Noordwijkerhout. De archieven van deze retraitehuizen bevinden zich in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. AHF.pdfAHF.pdfAHF2014-01-192020-05-08835Archief Aartsbroederschap van de H. Familiexml
Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond1920-1978  NL-NmKDC_AKMB.pdfAKMB.pdfAKMB2014-01-192020-05-08896Archief Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbondxml
Aartsvereniging der Eeuwigdurende Aanbidding en van het Liefdewerk der Arme Kerken1859-1971  AEA.pdfAEA.pdfAEA2014-01-192020-05-08485Archief Aartsvereniging van de Eeuwigdurende Aanbiddingxml
Academische Leken Missie Actie1946-1982  ALMA.pdfALMA.pdfALMA2014-01-192020-05-08692Archief Academische Leken Missie Actiexml
Aktiegroep Wereldkerk1968-1971  AW.pdfAW.pdfAW2014-01-192020-01-06137Archief Actiegroep Wereldkerkxml
Actioma, Instituut voor activering, innovatie, onderzoek
(Info)

Voorheen het Landelijk Sociaal Charitatief Centrum, het Katholiek Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening, het Katholiek Landelijke Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling, de Katholieke Landelijke Vereniging voor Maatschappelijk Activeringswerk en het KLVMA, instituut vor onderzoek, ontwikkeling en advies inzake maatschappelijke activering.

1942-2007Voorheen het Landelijk Sociaal Charitatief Centrum, het Katholiek Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening, het Katholiek Landelijke Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling, de Katholieke Landelijke Vereniging voor Maatschappelijk Activeringswerk en het KLVMA, instituut voor onderzoek, ontwikkeling en advies inzake maatschappelijke activering. NL-NmKDC_ACTI.pdfACTI.pdfACTI2014-01-192020-05-081202Archief Actioma, instituut voor activering, innovatie, onderzoekxml
Administratief Komité Politeia
(Info)

Politieke debating-club

1946-1980   POLI.pdfPOLI2014-01-192020-01-06602Archief Administratief Komité Politeiaxml
Agogisch-Theologische Opleiding in Utrecht
(Info)

De ATO was de priesteropleiding van de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht.

1969-1985  NL-NmKDC_ATO.pdfATO.pdfATO2014-01-192020-01-061199Archief Agogisch-Theologische Opleiding in Utrechtxml
Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken1926-2004Voorheen Apostolaat der Hereniging gehetenJaNL-NmKDC_AOK.pdfAOK.pdfAOK2014-01-192020-01-06926Archief Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken.xml
Algemeen Comité van de Algemene Missie Actie Tentoonstelling1955-1964   AMAT.pdfAMAT2014-01-192020-01-06142Archief Algemeen Comité van de Algemene Missie Actie Tentoonstellingxml
Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdam1904-1940   PCA.pdfPCA2014-01-192020-01-061297Archief Algemeene Roomsch-Katholieke Propaganda Club te Amsterdamxml
Algemene Bond van Ambtenaren - afdeling Katholieke Universiteit Nijmegen1970-1976  ABAN.pdfABAN.pdfABAN2014-01-192020-01-06286Archief Algemene Bond van Ambtenaren, afdeling Katholieke Universiteit Nijmegenxml
Algemene Emigratie Centrale1952-1988Dit archief maakt samen met het archief van de Kath. Centrale Emigratie Stichting één fonds uit. AEC.pdfAEC.pdfAEC2014-01-192020-01-06759Archief Algemene Emigratie Centralexml
Alg. Kath. Kunstenaars-Vereniging
(Info)

De AKKV werd in 1920 opgericht als vereniging met een standsorganisatorisch karakter. Onder het hoofdbestuur ressorteerden de vakgroepen Bouwkunst (aanvankelijk: Architectuur), Beeldende Kunsten, Sierkunst, Toonkunst, Letterkunde en Toneelkunst. De laatste twee vakgroepen hebben nooit gefunctioneerd. In 1946 trad de Katholieke Vereniging van Architecten toe tot de groep Bouwkunst. In 1970 werd de vereniging gereorganiseerd en sliep zij in. In 1982 is de AKKV weer opgericht.

1929-2008Stukken van het hoofdbestuur, stukken van de vakgroep Bouwkunst (notulen, jaarverslagen, correspondentie). Archief J. van Dongen: stukken betreffende de redactie van #Van Bouwen en# #Sieren#, het #RK Bouwblad# en het #Bouwblad#, stukken en correspondentie van het bestuur van de vakgroep Bouwkunst en bestuurslid Van Dongen. Tegenwoordig Algemeen Kristelijk Kunstenaars Verbond geheten; het archief bevat ook stukken van J. van Dongen, bestuurslid van de vakgroep Bouwkunst. Het persoonlijk archief van Van Dongen berust op het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam. Van de inventaris hiervan is een exemplaar in het KDC aanwezig (sign.nr. KDC b 1835); de op 23 maart en 25 augustus 1998 en 28 februari 2000 ontvangen aanvullingen zijn nog niet verwerkt.JaNL-NmKDC_AKKV.pdfAKKV.pdfAKKV2014-01-192020-01-06352Archief Algemene Katholieke Kunstenaars-Verenigingxml
Algemene Katholieke Werkgeversvereniging1904-1972 (1985)Bevat ook de archieven van het Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen en het Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond, alsmede archieven en archivalia van werkgeversverenigingen in de bisdommen en archieven en archivalia van kringenJaAKWV.pdfAKWV.pdfAKWV2014-01-192020-01-06917Archief Algemene Katholieke Werkgeversverenigingxml
Algemene RK Ambtenarenvereniging1919-1983  NL-NmKDC_ARKA.pdfARKA.pdfARKA2014-01-192020-01-06989Archief Algemene Rooms-Katholieke Ambtenaren-Verenigingxml
Algemene Vereniging Het Groene Kruis
(Info)

Vereniging op het gebied van zieken- en gezondheidszorg

1900-1974 JaNL-NmKDC_AGK.pdfAGK.pdfAGK2014-01-192020-01-06940Archief Algemene Vereniging Het Groene Kruisxml
Apologetische Vereniging Petrus Canisius1904-1948Zie ook het archief van de Sint Willibrordvereniging, Adviesorgaan en Servicecentrum voor Oecumene. NL-NmKDC_AVPC.pdfAVPC.pdfAVPC2014-01-192020-01-06180Archief Apologetische Vereniging Petrus Canisiusxml
Apostolaat van de Rozenkrans1898-1970Voorheen Broederschap van de H. Rozenkrans geheten NL-NmKDC_AVR.pdfAVR.pdfAVR2014-01-192020-01-06567Archief Apostolaat van de Rozenkransxml
Apostolaat van het Gebed1946-1998Het gehele archief berust bij de Jezuïeten in Nijmegen. Een plaatsingslijst van het gedeelte van het archief dat in het Archief van de Nederlandse Jezuïeten te Nijmegen berust, is te vinden in sleutelmap AV 22.  ADG.pdfADG2014-01-192020-01-0622Archief Apostolaat van het Gebedxml
Architectenbureau Margry(1848 - 2014)   MGRY.pdfMGRY2014-07-092020-01-061332Archief Architectenbureaus Margry en de Familie Margry (1848 - 2014)xml
Ariënscomité
(Info)

Op 6 april 1935 vond de oprichting plaats van de Ariëns-Commissie. Een aantal leden vormden het uitvoerend ogaaan: Het Ariëns-Comité. Dit uitvoerend orgaan nam het merendeel van de activiteiten van de Ariëns-commissie op zich en bepaalde het gezicht ervan. Na 1945 komen we alleen nog de term Ariëns-Comité tegen in de stukken. Vandaar dat deze benaming beter geëigend is dan de naam Ariëns-Commissie. Ook beter dan de officiële naam "Landelijke Stichting van het Ariëns-Comité: waar in 1958 voor werd gekozen, omdat deze in werkelijkheid nooit werd gebruikt. De belangrijkste reden voor de oprichting van het Ariëns-Comité was te komen tot een zaligverklaring van de priester Alphons Ariëns. daartoe was in de eerste plaats van belang dat een godsdienstige verering van Ariëns tot ontwikkeling kwam. Elk jaar organiseerde het Comité een herdenking van Ariëns sterfdag bij zijn graf te Maarssen. Ten tweede hechtte men waarde aan het verschijnen van een levensbeschrijving van de tot voorbeeld sprekende figuur. In 1941 verscheen de bekende iografie van Gerard Brom, toen voorzitter van het Comité. Ter gelegenheid van de 50e sterfdag van Ariëns in 1978, die meer dan de andere herdenkingen in de belangstelling stond, was de opdracht gegegeven voor een wetenschppelijke studie over de katholieke voorman. In 1982 verscheen het door Jan Roes uitegegeven boek Alphons Ariëns. bronnen van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland.Het proces voor de zaligverklaring werd gevoerd van 1958 tot 1965 ; postulator, d.w.z. advocaat ten gunste van Ariëns zaligverklaring, was pater E.Lohman O.F.M.

1928-1982In het archief van het Ariëns-Comité bevinden zich ook de stukken van het in 1928 opgerichtte Mgr. Dr. Ariëns-Comité. Dit had als voornaamste doelstelling de oprichting van een standbeeld van Ariëns te Enschede. Met de onthulling daarvan in 1934 verviel de belangrijkste grondslag van het Comité. Het een jaar later opgerichtte Ariëns-Comité kan beschouwd worden als een heroprichting dan wel als een vooortzetting van het Mgr. Dr. Ariëns-Comité. In de besturen van beide treffen we veelal dezelfde personen aan en in wezen ging het bij beide om dezelfde doelstelling: meer bekendheid te geven aan het leven en werk van Ariëns en hem te herdenken. Voorzitters: Ch. Ruys de Beerenbrouck (1928-1936), Gerard Brom (1936-1950), L.J.Rogier (1950-1965), P.A.J.M.Steenkamp (1965-1966), Mgr. C.Kramer (1966-1979), Mgr. Möller (1979-2005) Mrg. Kardinaal A.J.Simonis (2005- ) NL-NmKDC_ARIC.pdfARIC.pdfARIC2014-01-192020-04-28640Archief Ariëns-Comitéxml
Andriessen, F.H.J.J.
(Info)

Politicus KVP en CDA, lid Provinciale Staten, Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europese Commissie

1969-2009  ANDF.pdfANDF.pdfANDF2014-01-192020-01-061150Archief F.H.J.J. Andriessenxml
Aukes, H.W.F.
(Info)

Werkzaam voor Radio Herrijzend Nederland en de Nederlandse Radio Unie; directeur van het religieus-culturele vormingscentrum Vinea Domini te Witmarsum; auteur van biografieën over Titus Brandsma en kardinaal J. de Jong

1843-1998  NL-NmKDC_AUKE.pdfAUKE.pdfAUKE2014-01-192020-01-061018Archief H.W.F. Aukesxml
Alberdingk Thijm, J.A.
(Info)

Letterkundige; uitgever; hoogleraar aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten

1781-1955Het archief bevat ook archivalia van verwante personen en aanverwante families en personen. Het hele archief staat op microfilm. NL-NmKDC_THYM.pdfTHYM.pdfTHYM2014-01-192020-01-06217Archief J.A. Alberdingk Thijmxml
Adrichem, J.I.M. van
(Info)

Opleiding: Seminarie Warmond Pastoor te Rotterdam, geestelijk verzorger te Leusden en Amersfoort

1947-2004 JaADRM.pdfADRM.pdfADRM2014-01-192020-01-06682Archief J.I.M. van Adrichemxml
Aalders, J.J.A.
(Info)

Kapelaan te Almelo, Blaricum, Doetinchem, Enschede en Bussum; pastoor te Lathum-Giesbeek, Arnhem en Saasveld

1909-1982  aald.pdfAALD.pdfAALD2014-01-192020-05-08477Archief J.J.A. Aaldersxml
Aarts, J.W.C.
(Info)

Onderwijzer te Eindhoven, Bergeijk en Valkenswaard

1905-1981  AART.pdfAART.pdfAART2014-01-192020-05-081152Archief J.W.C. Aartsxml
Athanasius en Willibrord, Katholieke vereniging voor Oecumene
(Info)

Ontstaan uit een fusie van de Sint Willibrord Vereniging (SWV) en de Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken (AOK)

2001-Ontstaan uit een fusie van de Sint Willibrord Vereniging (SWV) en de Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken (AOK)Ja KVOA.pdfKVOA2014-01-192020-01-061255Archief Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrordxml
Apeliotes, Nijmeegse Studenten Hockey Club1987-1995 JaAPEL.pdfAPEL.pdfAPEL2014-01-192020-01-06887Archief Nijmeegse Studenten Hockey Club Apeliotesxml
Aalberse, P.J.M. (1871-1948)
(Info)

Aalberse studeerde rechten in Leiden, alwaar hij in 1897 promoveerde. In 1903 werd hij lid van de Tweede Kamer voor de RK Staatspartij, en in 1916 hoogleraar staathuishoudkunde en arbeidsrecht aan de Technische Hogeschool te Delft. Van 1918 tot 1925 was hij minister van Arbeid, waarna hij terugkeerde naar de Tweede Kamer. In 1931 werd hij fractievoorzitter, in 1936 kamervoorzitter en in 1937 lid van de Raad van State. Als minister heeft Aalberse belangrijke bijdragen geleverd aan de sociale wetgeving. Literatuur: J.P. Gribling, #P.J.M. Aalberse 1871-1948#, Utrecht 1961

1886-1948Stukken, notulen, aantekeningen, artikelen, overdrukken en knipsels in verband met zijn studententijd en alle sindsdien vervulde functies. NL-NmKDC_AALB.pdfAALB.pdfAALB2014-01-192020-04-27169Archief P.J.M. Aalbersexml
Auwerda, R.A.F.M.
(Info)

Redacteur Volkskrant

1945-1998  NL-NmKDC_AUWE.pdfAUWE.pdfAUWE2014-01-192020-03-031130Archief R. Auwerdaxml
Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland1956-1995Het archief betreft de redactie.Ja AGKK.pdfAGKK2014-01-192020-01-06800Archief Redactie Archief Geschiedenis Kath. Kerk Nederlandxml
Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs, Schoolvereniging1946-1995 JaNL-NmKDC_ALVO.pdfALVO.pdfALVO2014-01-192020-01-06721Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijsxml
Acht Mei Beweging
(Info)

Stichting ter vernieuwing van kerk en samenleving

1980-2005 JaNL-NmKDC_AMB.pdfAMB.pdfAMB2014-01-192020-05-081065Archief Stichting Acht Mei Bewegingxml
Algemene Thuiszorg In Samenwerking, Vereniging1977-1993  NL-NmKDC_ATIS.pdfATIS.pdfATIS2014-01-192020-01-06748Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerkingxml
Arnolds, A.L.M.
(Info)

Secretaris van de commissie Katholiek Sociaal-economisch Program; wetenschappelijk medewerker van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging

1938-1978  NL-NmKDC_ARNO.pdfARNO.pdfARNO2014-01-192020-03-03520Archivalia A.L.M. Arnoldsxml
Agnes Nolte Stichting1961-1973  NL-NmKDC_ANS.pdfANS.pdfANS2014-01-192020-01-06739Archivalia Agnes Nolte Stichtingxml
Algemeen Nederlands Verbond1944-1946  ANV.pdfANV.pdfANV2014-01-192020-01-061113Archivalia Algemeen Nederlands Verbondxml
Ariëns, E.J.
(Info)

Hoogleraar aan de KUN

    ARIJ.pdfARIJ2014-01-192020-01-061323Archivalia E.J. Ariënsxml
Albering, L.A.H.
(Info)

Leraar Nederlandse taal en geschiedenis, Lid van de Katholieke Volkspartij en lid Tweede Kamer der Staten-Generaal.

1958-1964  ALBE.pdfALBE.pdfALBE2014-01-192020-01-0661Archivalia L.A.H. Alberingxml
Alting von Geusau, L.G.M.
(Info)

Priester-student

(1820) 1920-1953  ALTL.pdfALTL.pdfALTL2014-01-192020-01-06459Archivalia L.G.M. Alting von Geusauxml
Adriaansen, M.A.
(Info)

Religieuze; studente theologie MO-A aan de Katholieke Leergangen Tilburg

1968-1972  NL-NmKDC_ADRN.pdfADRN.pdfADRN2014-01-192020-01-06332Archivalia M.A. Adriaansenxml
Akerboom, T.H.M.
(Info)

(Priester-)student aan het groot-seminarie te Warmond en de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam

1967-1985  AKER.pdfAKER.pdfAKER2014-01-192020-01-06572Archivalia T.H.M. Akerboomxml
Alting von Geusau, Ludolf
(Info)

Minderbroeder

1965-1977  ALTW.pdfALTW.pdfALTW2014-01-192020-01-06204Archivalia W.A.M. Alting von Geusauxml
August de Meijer- van Delft, C.T.M. Betreft een verzameling reisverslagen  AUGM.pdfAUGM2014-01-192020-01-061279Verzameling Constantia Theresia Maria August de Meijer- van Delftxml
Asselbergs, P.
(Info)

Priester van het Bisdom Breda, pastoor van de Laurentiusparochie te Dongen

1944-1988De verzameling betreft foto- en diamateriaal aangaande zijn (kunsthistorische) reizen in Zuid-Europa en aangaande de familie Asselbergs. Dit materiaal is overgedragen aan Beeld en Geluid (KLiB). Een gedeelte hiervan is weer overgedragen aan het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie (CKD). ASSE.pdfASSE.pdfASSE2014-01-192020-01-06918Verzameling P. Asselbergsxml