Acties
  •  
    AW
    Archief Actiegroep Wereldkerk
    1968-1972
    Informatie-stencil; oprichtingsakte, namenlijsten; verslagen van vergaderingen (met bijlagen) van het bestuur, de nationale raad, de adviesraad en de kernraad; stukken betreffende leden, sympathisanten en donateurs; verhandelingen; circulaires; interviews; krantenknipsels; correspondentie.