Acties
 •  
  DISB
  Archief Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen
  1985-2001
  Agenda’s, verslagen in stukken van het regionaal besturenoverleg; stukken betreffende oprichting en beëindiging; stukken betreffende diocesane reorganisaties die tot oprichting en opheffing hebben geleid; correspondentie; adressenlijsten; beleidsnotities; stukken betreffende en verslagen van bestuursvergaderingen
  Toestemming voor raadpleging vereist