Acties
 
 •  
  PHOC
  Archief Nijmeegse Studenten Roeivereniging Phocas
  1947-2003
  Ledenlijsten en stukken betreffende leden en ledenwerving; verhandelingen; financiële stukken; stukken betreffende wedstrijden; stukken betreffende huisvesting; stukken betreffende materialen; stukken betreffende de Nederlandse Studenten Roei Federatie en de Nederlandse Roeibond; stukken betreffende overlegorganen en aanverwante verenigingen; stukken betreffende het wedstrijdsecretariaat; stukken betreffende commissies; statuten en huishoudelijk reglement; stukken betreffende bestuursvergaderingen; correspondentie; beleids- en discussiestukken; stukken betreffende de BestuursAdviesCommissie.
  Toestemming voor raadpleging vereist