Acties
  •  
    LAM
    Archief M.D. Lam
    1940-1961
    Correspondentie; notulen van de werkcommissie voor de zorg van gerepatrieerden; correspondentie in zijn functie als legeraalmoezenier; stukken in verband met diverse andere functies.