Acties
  •  
    BBKB
    Archief Bond ter Bevordering Katholiek Buitengewoon Onderwijs
    1924-1986
    Statuten en reglementen; notulen van bestuursvergaderingen; correspondentie; stukken betreffende ledenvergaderingen en bestuursverkiezingen; financiële stukken; stukken betreffende de afdeling Oost-Brabant-Zuid; stukken betreffende de afdeling West-Brabant-Zeeland; rapporten en statistieken; stukken betreffende conferenties; jaarverslagen van en andere stukken betreffende verwante organisaties; stukken betreffende de organisatie van het onderwijs; nota’s, adviezen en discussiestukken; stukken betreffende de redactie van het tijdschrift voor RK buitengewoon onderwijs; stukken betreffende het overheidsbeleid; losse nummers van diverse tijdschriften.