Acties
  •  
    LKVG
    Archief Landelijk Katholiek Vrouwengilde
    1928-2006
    Vergaderstukken van het bestuur en het dagelijks bestuur; correspondentie; stukken betreffende diverse (vrouwen)organisaties, waaronder de Nederlandse Huishoudraad, het Nederlands Vrouwencomité, de Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening en de Nationale Commissie Gezinsbelangen; correspondentie, lezingen en informatie over uiteenlopende onderwerpen die voor vrouwen van belang waren; verslagen en notulen van diverse diocesane RK Vrouwenbonden en de Federatie RK Vrouwenbonden; stukken betreffende verwante organisaties; stukken betreffende diocesane en incidenteel plaatselijke afdelingen; studiedagen; jaarvergaderingen en jaarverslagen; correspondentie met provinciale afdelingen; stukken betreffende de werkgroep VLAM; stukken betreffende werkgroepen; stukken betreffende de opheffing.