Acties
  •  
    BOTB
    Archief B.J. de Bot
    1940-1986
    Verslagen van gesprekken met godsdienstleraren op verschillende scholen; diverse nota’s over godsdienstonderwijs; stukken betreffende de aanstelling van homofiele onderwijzers; nota ‘pastorale verzorging in schoolverband’ en stukken betreffende de discussie daarover; stukken betreffende het vak katechese onder de Mammoetwet; stukken betreffende godsdienstonderwijs op openbare scholen; stukken betreffende de opleiding, benoeming en ontslag van godsdienstleraren; stukken betreffende de identiteit van katholieke scholen; stukken van de Nederlandse Katholieke Schoolraad en de Vereniging van Katechesedocenten. Preken, meditaties en conferenties.