Acties
 
  •  
    CERU
    Archief F.F.X. Cerutti
    1921-1986
    A. Stukken betreffende het bestuur en de organisatie van de Katholieke Universiteit Nijmegen: vergaderverslagen van de Senaat, de Senatus Contractus en de Rechtenfaculteit. Stukken betreffende colleges, tentamens, examens en studentenaangelegenheden. Verslagen van conferenties van Europese ministers van Justitie, verslagen van seminars. Correspondentie. Nota's en rapporten. Verhandelingen en artikelen. B. Stukken betreffende landbouw en veeteelt: het Landbouwschap, de boeren- en tuindersbonden en de Europese Economische Gemeenschap. Stukken van het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Stukken betreffende lonen en arbeidsvoorwaarden in de landbouw. Stukken betreffende het Permanent Scheidsgerecht CAO-Bloembollenbedrijf. Stukken betreffende de Publiekrechtelijke Bedrijfs Organisatie. Stukken betreffende het Center for Asian Studies en het Indisch Genootschap. Stukken in verband met zijn overlijden.