Acties
 
  •  
    CRAM
    Archief J.W. Cramer
    1822-1895 (1933)
    Stukken betreffende gezin en familie; correspondentie; financiële aangelegenheden. Stukken betreffende de H. Willibrordus Vereniging (1851-1870); Stukken betreffende de grondwetsherziening en politiek in de jaren 1848-1852; stukken betreffende het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie en de Aprilbeweging. Kerkhistorische manuscripten. Correspondentie betreffende de Maatschappij tot Drooglegging van de Zuiderzee; stukken betreffende de Correspondance de Geneve. Stukken betreffende de pauselijke staat.