Acties
  •  
    LSCC
    Archief Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum
    1946-1977
    Het archief betreft het LSCC en de opvolgers KLCMD en KLCMO. Het overlapt het archief van Actioma, waarin zich ook archivalia van deze voorgangers bevinden. Het bevat: vergaderstukken van het dagelijks en algemeen bestuur, van het wetenschappelijk adviescollege en van stafvergaderingen; stukken van diverse commissies en werkgroepen; stukken van diverse niveaus van directeurenoverleg; stukken betreffende de diocesane/provinciale centra; stukken betreffende subsidiëring en wettelijke regelingen; stukken betreffende het Koningin Juliana Fonds; stukken betreffende diverse vormen van maatschappelijk werk; stukken betreffende de overheid en aanverwante instellingen; stukken betreffende het bureau; jaarverslagen; publiciteit en voorlichting; correspondentie; vergaderstukken van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn; jaarverslagen van parochiële of interparochiële Sociale Caritatieve Centra.