Acties
  •  
    LAZE
    Archief A. Lazeroms
    1924-1978
    Weekbladen en krantenknipsels met artikelen van Lazeroms; correspondentie; preken, overdenkingen en lezingen; circulaires van het bisdom Breda; stukken betreffende het priesterambt en het Pastoraal Concilie; liber memorialis van zijn parochie te Breda; stukken betreffende de bouw van de kerk De Goede Herder te Breda.