Acties
  •  
    HAAR
    Archivalia F. Haarsma
    1940-2002
    Agenda’s, notulen en overige stukken van de Faculteitsraad van de Theologische Faculteit Nijmegen; stukken betreffende het PINK en (commissies van) het Pastoraal Concilie; stukken betreffende de Sint Willibrord Vereniging; stukken betreffende Open Kerk; stukken betreffende benoeming en ontslag, diploma’s en certificaten; stukken betreffende de Raad van Kerken; correspondentie; publicaties, ongepubliceerde werken en preken.