Acties
 •  
  LEBU
  Archief Katholieke Onderwijzersvereniging Sint Lebuïnus in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen
  1898-1986
  Notulenboeken en verslagen van algemene vergaderingen en het hoofdbestuur; stukken betreffende het Sociaal Fonds Ondersteuningsfonds (OF) en Onderlinge Interdiocesane Ziekteverzekering (OIZ); jaarverslagen van het OF en OIZ; statuten en reglementen; stukken betreffende de Sint Augustinusvereniging; stukken betreffende de structuurwijziging van het KOV in 1970; stukken betreffende de Duitse overname in 1941 en het rechtsherstel in 1945; stukken betreffende jubilea; rapporten; stukken betreffende de federatie van 1920; correspondentie; stukken betreffende de redactie van De Katholieke Kleuterschool.
  Toestemming voor raadpleging vereist