Acties
  •  
    LANS
    Archief J.R. van der Lans
    1718-1998
    Het grootste deel van het archief bestaat uit correspondentie; voorts: krantenknipsels; stukken betreffende zijn overlijden en nagedachtenis; stukken betreffende jubilea en onderscheidingen; lidmaatschapsbewijzen; manuscripten; gedichten; verhandelingen; stukken betreffende zijn publicaties; programma’s, uitnodigingen en circulaires; stukken betreffende de Nederlandsche Katholieke Journalisten Vereniging; afbeeldingen van personen, plaatsen en kunstwerken.