Acties
  •  
    LIDU
    Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna
    1948-1974
    Stukken betreffende bestuursvergaderingen; jaarverslagen; verslagen van afdelingen; krantenknipsels; correspondentie; financiële stukken; stukken betreffende de Nederlandse Vereniging (later: Federatie) voor Slechthorenden; stukken betreffende diverse aanverwante organisaties.