Acties
 
 •  
  DPCU
  Archief Diocesaan Pastoraal Centrum Aartsbisdom Utrecht
  1870-1988
  Stukken betreffende maatschappelijk werk, gezinszorg en sociaal-charitatief werk en de daarin actieve organisaties, en dossiers betreffende individuele hulpverlening; stukken betreffende het Beraad van Kerken; verslagen van stafvergaderingen van het DPC; vergaderstukken van het College van Bisschoppelijk Gedelegeerden; stukken betreffende godsdienstonderwijs, katechese en de katholiciteit van scholen, waaronder correspondentie met scholen, over katholiek onderwijs in dekenaten en met dekenale inspecteurs; stukken betreffende het bedrijfspastoraat, vergaderstukken van de werkgroep Kerk en Industriële Samenleving, vergaderstukken van het bestuur van de Stichting Bedrijfspastoraat Aartsbisdom Utrecht.
  Toestemming voor raadpleging vereist