Acties
  •  
    IPZ
    Archief Interkerkelijk Protestants Ziekenhuisbureau
    1946-1968
    Correspondentie en vergaderstukken van het bestuur; stukken betreffende diverse protestantse organisaties op het terrein van de ziekenzorg; stukken betreffende diverse ziekenhuizen; stukken betreffende de Stichting tot Stimulering van de Protestantse Ziekenzorg en het Protestants Ziekenhuiswezen; vergaderstukken van de Contactcommissie Het Nederlandse Ziekenhuiswezen/Vereniging van Katholieke Ziekenhuizen.