Acties
  •  
    KSAK
    Archief Katholieke Stichting voor het Astmatische Kind
    1951-1965
    Ingekomen en uitgegane stukken; vergaderstukken; enige correspondentie; knipsels; stukken betreffende organisatie, bestuur, personeel en financiën; stukken betreffende de Medische Commissie; stukken betreffende de bouw van een astmacentrum. NB. Veel archiefmateriaal betreffende de stichting bevindt zich in het archief van Herwonnen Levenskracht.