Acties
  •  
    JAGE
    Archief T.A. de Jager
    1903-1954
    Correspondentie en persoonlijke stukken; omvangrijke documentatie over diverse onderwerpen uit kunst en literatuur; naamregisters van letterkundigen; correspondentie uit hoofde van zijn beroep; zakelijke correspondentie; publicaties en redevoeringen; gedichten en een toneelstuk; agenda’s en notitieboekjes; cijferboekjes; schriften van leerlingen.