Acties
 •  
  KAV
  Archief Katholieke Artsen Vereniging
  1921-1982
  Correspondentie; stukken betreffende het dagelijks bestuur tijdens WO II; vergaderstukken van het (hoofd)bestuur; stukken betreffende de jaarvergaderingen; stukken betreffende het RK Artsenblad/Metamedica; stukken betreffende verschillende afdelingen; stukken betreffende het Informatiebureau van de KAV; financiële stukken; stukken betreffende de RK Tandartsenvereniging (opgericht 1950); stukken betreffende de RK Vereniging voor Gestichtsartsen; stukken betreffende verwante organisaties; stukken betreffende congressen en studieweken; stukken betreffende opheffing en liquidatie; statuten en huishoudelijke reglementen; ledenadministratie.
  Toestemming voor raadpleging vereist