Acties
  •  
    KJR
    Archief Katholieke Jeugdraad voor Nederland
    1927-1978
    Notulen en andere stukken van het dagelijks bestuur. Jaarverslagen. Stukken betreffende de Raad van Afgevaardigden. Notulen en andere stukken van diverse commissies. Stukken betreffende de Diocesane jeugdraden en de Interdiocesane Jeugdcommissie (IJC). Stukken betreffende provinciale jeugdraden en de Nederlandse Jeugdgemeenschap (NJG). Stukken betreffende het Katholiek Jeugdwerk voor Jongens en Meisjes. Stukken betreffende diverse aangesloten organisaties. Stukken betreffende vakantiebesteding, toneel, volksdans en muziek. Stukken betreffende onderwijs en opvoeding. Stukken betreffende diverse maatschappelijke onderwerpen. Stukken betreffende kerkelijke zaken. Stukken betreffende contacten met Duitsland en België en Europese en internationale bijeenkomsten. Stukken betreffende het tijdschrift Dux. Correspondentie. Financiële stukken. Stukken betreffende de huisvesting. Stukken betreffende lustrumvieringen. Stukken betreffende de indeling van het archief.