Acties
  •  
    KSA
    Archief Katholiek School Adviesbureau
    1951-1977
    Stukken betreffende voorbereiding en oprichting van het Katholiek School-Sociaal Werk (KSWW); statuten en statutenwijzigingen; vergaderstukken van het bestuur; vergaderstukken van sociaal werksters; correspondentie; personeelszaken; financiële stukken; cliëntendossiers; jaarverslagen; stukken betreffende de landelijke werkgroep Schoolmaatschappelijk Werk; stukken betreffende de RK Amsterdamse Schoolraad; krantenknipsels; stukken betreffende remedial teaching; stukken betreffende school- en beroepskeuzevoorlichting; jaarverslagen van verwante stichtingen.