Acties
  •  
    KGZN
    Archief Katholieke Gezinszorg in Noord-Holland
    1938-1978
    Stukken betreffende de oprichting en statuten. Vergaderstukken: intern en betreffende andere organisaties. Stukken betreffende de afdelingen, op alfabet. Stukken betreffende stuurgroepen en rayons, op naam. Stukken betreffende de Commissie van zes. Correspondentie. Financiële stukken. Stukken met betrekking tot opleiding, taken en salaris van de gezinsverzorgsters. Stukken betreffende bejaardenzorg. Rapporten, verslagen en nota’s. Foto’s en filmstroken. Stukken betreffen de Stichting Katholieke gezinszorg en gezinshulp in de bisdommen Haarlem en Rotterdam. Stukken betreffende de Stichting Nationale Katholieke Gezinszorg.