Acties
  •  
    KNP
    Archief Katholiek Nederlands Persbureau
    1941-1973
    Persberichten; correspondentie; notulen van de bestuursvergaderingen; stukken betreffende de vergaderingen van de Raad van Commisarissen; financiële stukken; personeelszaken; stukken betreffende de Katholieke Nederlandse Dagbladpers (KNDP); notulen van ledenvergaderingen van de KNDP; stukken betreffende de opheffing van het KNP.