Acties
 •  
  KOBH
  Archief Katholieke Onderwijzersbond Bisdom 's-Hertogenbosch
  [1926]-1989
  Het archief is zeer fragmentarisch, en bevat onder meer: stukken betreffende statuten en huishoudelijk reglement; stukken betreffende aanverwante organisaties; stukken betreffende onderwijsbeleid; stukken betreffende het georganiseerd overleg; vergaderstukken van de Algemene Nederlandse Onderwijzers Federatie (ANOF); stukken betreffende rechtspositie en salariëring; stukken van het landelijke KOV, van districten en enkele plaatselijke afdelingen; agenda’s en notulen van algemene, districts- en bestuursvergaderingen; correspondentie; stukken betreffende Katholieke Onderwijs Dagen; stukken betreffende diverse commissies; stukken betreffende catechese en katholieke identiteit.
  Toestemming voor raadpleging vereist