Acties
  •  
    KMBH
    Archief Katholieke Middenstandsbond, bisdom 's-Hertogenbosch
    1928-1971
    Statuten. Stukken betreffende bestuursvergaderingen. Notulen van jaarvergaderingen. Ledenlijsten. Stukken betreffende de Vakraden. Financiële stukken. Stukken betreffende de secties. Stukken betreffende de plaatselijke afdelingen en kringen. Stukken betreffende andere diocesane middenstandsbonden. Stukken betreffende de Katholieke Jonge Middenstands Vereniging. Stukken betreffende diverse katholieke werkgeversverenigingen. Stukken betreffende Middenstandsbonden en -verenigingen. Circulaires, brochures, verhandelingen. Stukken betreffende de Stichting Sociaal-Charitatieve Fondsen (Santos). Correspondentie. Stukken betreffende de Gewestelijke Sociale Avondscholen en andere vormen van scholing. Stukken betreffende de Persdienst en periodieken.