Acties
  •  
    KJS
    Archief Kardinaal De Jong Stichting
    [1945]-1969
    Stukken betreffende het Aartsdiocesaan Sociaal Charitatief Centrum (later: Provinciale Sociaal Charitatieve Centra) en regionale en plaatselijke centra; stukken betreffende diverse instanties voor maatschappelijk werk; stukken betreffende de Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg en regionale stichtingen op dit terrein; stukken betreffende de Katholieke Jeugdraad, provinciale en plaatselijke jeugdraden; stukken betreffende het Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk; stukken betreffende door de KJS en andere instanties georganiseerde kampen en bivakken; correspondentie met diverse instanties; agenda’s en notulen van de bestuursvergaderingen; statuten.