Acties
  •  
    KWJN
    Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Brabant
    1952-1980
    Stukken betreffende de nationale (V)KAJ en KWJ; correspondentie; financiële stukken, jaarverslagen en beleidsnota's; stukken betreffende huisvesting; stukken betreffende werving, studiedagen en werkbijeenkomsten van vrijgestelden, basistrainingen en kadercursussen; stukken betreffende contacten met afdelingen, districten, coördinatiegebieden, de landelijke KWJ en internationale contacten en uitwisselingen; stukken betreffende diverse werk- en actiegroepen, projecten, activiteiten en acties; stukken betreffende contacten en samenwerking met het NKV en het jongerenwerk in de vakbonden aangesloten bij het NKV; stukken betreffende diverse stedelijke jeugdraden; stukken betreffende onderwijs, scholen en vormingsinstituten; stukken betreffende de arbeidsmarktsituatie; stukken betreffende de discussie binnen de KWJ over het katholieke karakter; diverse periodieken en bulletins. Het archief bevat ook stukken van de Katholieke Werkende Jongeren, district 's-Hertogenbosch