Acties
  •  
    CCBV
    Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der VVN
    1934-1974
    Notulen en verslagen van de hoofdraad, jaarverslagen en congresstukken, stukken betreffende het bureau, het secretariaat en de financiën; stukken betreffende de verenigingsbladen Frederic Ozanam en Biblio Berichten; contacten met de regionale raden, afzonderlijke bibliotheken, het Kath.Lectuur Centrum, Katholiek Bibliotheek en Lectuur Centrum, IDIL en andere verwante organisaties; stukken betreffende het bibliotheekwerk, waaronder overheidsregelingen en contacten met overheidsinstanties.