Acties
  •  
    DPCB
    Archief Diocesaan Pastoraal Centrum Bisdom Breda
    1967-1975
    Het archief bevat hoofdzakelijk stukken betreffende de oecumenische werkzaamheden van het DPC: stukken betreffende het DPC en andere diocesane instituten; stukken betreffende de Oecumenische Werkgroep; notulen van vergaderingen van het Pastoraal Beraad van Kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg; stukken betreffende de Kerkenconferentie 1974; stukken betreffende vergaderingen van protestantse gremia.