Acties
  •  
    LEBA
    Archief Katholieke Onderwijzersvereniging Sint Lebuïnus, afdeling Arnhem
    1945-1972
    Notulen; stukken betreffende de diocesane Lebuïnusvereniging; artikelen over diverse onderwijs-onderwerpen; stukken betreffende de vorming van de Katholieke Onderwijs Vereniging en de ontbinding van de Lebuïnusvereniging; correspondentie; financiële stukken; circulaires.