Acties
  •  
    KFA
    Archief Katholieke Film Actie in Nederland
    1928-1992
    Stukken betreffende statuten en organisatie. Agenda's, notulen, verslagen en jaarverslagen van hoofdbestuur, bestuur en afdelingsbesturen. Financiële stukken; stukken betreffende subsidies. Correspondentie met het episcopaat, het Landelijk Bureau, verschillende filmbladen, met diocesane verenigingen en comités, betreffende cursussen en lessen, betreffende films en documentatie. Stukken van diocesane verenigingen en comités. Stukken betreffende cursussen en scholing. Stukken betreffende de Stichting Het Werk voor de Goede Film, de Werkcommissie Film en Jeugd, het Kath. Filmcentrum voor de Jeugd (KFJ), de Stichting Gofilex NV en het Office Catholique International du Cinéma (OCIC). Stukken betreffende de Christelijke Film Actie (CEFA) en de Federatie CEFA/KFA. Stukken betreffende filmkeuring en -beoordeling, en afzonderlijke films. Krantenknipsels. Stukken betreffende het kerkelijk standpunt inzake de film. Stukken betreffende congressen en studiedagen. Stukken betreffende televisie.