Acties
  •  
    KGZ
    Archief Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam
    1949-1967
    Statuten. Verslagen van het dagelijks en het algemeen bestuur en van de contactraden. Kasboeken, bankboekje, accountantsrapporten. Stukken betreffende het personeel. Correspondentie. Stukken betreffende het maatschappelijk werk onder gerepatrieerden. Stukken betreffende het Diocesaan Sociaal Charitatief Centrum in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam. Stukken betreffende andere diocesane en landelijke organisaties voor gerepatrieerdenzorg.