Acties
  •  
    KVLE
    Archief Katholieke Volkspartij, statenkring Leiden
    1946-1982
    Namenlijsten; verslagen van de werkzaamheden in het eerste jaar na de bevrijding; notulen van kringvergaderingen en bestuursvergaderingen; jaarverslagen; stukken betreffende verkiezingen; stukken betreffende de landelijke KVP; stukken betreffende de overgang naar het CDA.