Acties
  •  
    HEEJ
    Archivalia J.L.L. Heesbeen
    1934-1985
    Stukken betreffende muziekonderwijs; stukken betreffende de muziekcommissie van de Katholieke vereniging van Docenten bij het kweekschoolonderwijs; circulaires; correspondentie; stukken betreffende liturgische muziek; stukken betreffende de Coördinatie-commissie Muziekonderwijs in de Onderwijzersopleiding (CCMO).