Acties
  •  
    ARID
    Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns
    1946-1969
    Stukken betreffende de oprichting. Statuten en huishoudelijk reglement. Notulen en verslagen van het bestuur. Correspondentie. Notulen en verslagen van de ledenvergaderingen en afdelingen. Jaarverslagen. Ledenlijsten. Stukken betreffende studiedagen. Lezingen, rapporten en verhandelingen. Stukken betreffende financiën. Verslag van de oprichting van het Diocesaan Maatschappelijk Centrum in het bisdom 's‐Hertogenbosch. Stukken betreffende de fusie met de Ned. Vereniging van Maatschappelijk Werkers.