Acties
  •  
    LEEU
    Verzameling P.A. van Leeuwen
    1930-1979
    De verzameling handelt met name over het Tweede Vaticaans Concilie: Acta et documenta; schemata; animadversiones en modi; verslagen van commissies; lijsten van commissieleden; stukken betreffende de orde op het concilie; teksten van eucharistievieringen; knipsels; persberichten. Voorts: grafieken en statistieken betreffende de kerkelijkheid en kerksheid in Nederland (met bijlagen en brieven); overdrukken van sociografische artikelen.