Acties
  •  
    KVPT
    Archief Katholieke Volkspartij, afdeling Texel.
    1946-1977
    Presentielijsten; ledenlijsten en leden/contributieadministratie; notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen; jaarverslagen; stukken betreffende verkiezingen; correspondentie; stukken betreffende de oprichting van het CDA-verband Texel.