Acties
  •  
    KCVL
    Archief Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland
    1947-1979 (1982)
    Correspondentie, verslagen van bestuursvergaderingen, jaarverslagen, stukken betreffende financiën, subsidies en subsidiërende instellingen, stukken betreffende personeelszaken; stukken betreffende het Katholiek Lectuur Centrum, het Katholiek Bibliotheekcentrum, het Katholiek Bibliotheek en Lectuur Centrum, KCVL-Nederland, de Stichting Contact Gelderse Openbare Bibliotheken, en andere organisaties op dit terrein; stukken betreffende aangesloten bibliotheken, parochie- en instellingsbibliotheken; stukken betreffende de fusie met de Provinciale Bibliotheekcentrale Gelderland.