Acties
  •  
    KBLC
    Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek en Lectuur Centrum
    1954-1983
    Statuten; syllabus betreffende geschiedenis en organisatie; agenda’s en verslagen van algemene ledenvergaderingen; bestuursvergaderingen en vergaderingen van het dagelijks bestuur; financiële stukken; uitgaande stukken; cursussen; stukken betreffende aanverwante organisaties en instellingen (op naam); stukken betreffende IDIL; stukken betreffende bestuur, personeel en huisvesting; correspondentie.