Acties
  •  
    KVV
    Archief Katholieke Vereniging voor Volksdans en Volkszang
    1946-1960
    Notulen van de algemene vergadering, het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur; brieven; stichtingsacte, statuten, huishoudelijke reglementen; financiële stukken; stukken betreffende de Nederlandse Volksdans Raad; stukken betreffende de bevordering van volksdans en -zang en stukken betreffende muziek- en volksdansweken en -weekenden.