Acties
  •  
    POLI
    Archief Administratief Komité Politeia
    1946-1980
    Stukken en documentatie van en over Politeia en andere organisaties, over activiteiten, discussiedagen en -bijeenkomsten; financiën; discussiestukken alsmede scholingsmateriaal en –cursussen, verhandelingen over politieke onderwerpen, onderwijs, universiteit en boeken; brieven en correspondentie; deelnemerslijsten; notulen en verslagen van vergaderingen en werkgroepen. Het archief betreft vermoedelijk de in 1964 opgerichte Nijmeegse afdeling.