Acties
  •  
    FILO
    Archief Filosofenbond
    1966-1984
    Stukken betreffende de studie filosofie, de Centrale Interfaculteit (van Nijmegen en andere universiteitssteden), democratisering en herstructurering van onderwijs en onderzoek aan de universiteit, politieke vorming en actie, activiteiten van de bond en haar kommissies, werkgroepen en raadswerk, verslagen van vergaderingen en overleggen alsmede brieven, circulaires en pamfletten