Acties
 •  
  KBOG
  Archief Kath. Bond van Ouderen, afd. Gelderland
  (1972) 1977-1994
  Correspondentie; statuten en huishoudelijk reglement; stukken betreffende studiedagen, themadagen en acties; programma’s; rapporten en nota’s; agenda’s en verslagen van bestuur, dagelijks bestuur en algemene vergaderingen; stukken betreffende andere ouderenorganisaties; gegevens over leden en ledenaantallen; financiële stukken; jaarboeken en jaarverslagen; circulaires en uitnodigingen; stukken betreffende de Unie KBO; stukken betreffende districten en afdelingen; stukken betreffende het COSBO (Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen).
  Toestemming voor raadpleging vereist