Acties
 •  
  NCBV
  Archief Katholieke Vrouwenorganisatie (voorheen "van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond")
  (1928) 1945-2007
  Notulen van het centraal bestuur, het dagelijks bestuur en het gewestelijk bestuur, met bijlagen. Stukken betreffende de algemene jaarvergaderingen. Stukken van het Centraal bestuur. Jaarverslagen. Jaarrekeningen en financiële administratie. Statuten, jaarverslagen en ledenlijsten. Jaarverslagen van de kringen. Stukken betreffende commissies. Stukken betreffende studiedagen en cursussen. Stukken betreffende Landbouwhuishoudscholen, Mater Amabilisscholen en de Stichting Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande (HVP). Correspondentie. Stukken betreffende het ledenblad Palet. Stukken betreffende jubilea. Circulaires. Stukken betreffende plattelandsorganisaties, met name de Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland (KPN), de Boerinnenjeugdbond (KNBJB) en de Centrale van Plattelandsvrouwenorganisaties.
  Toestemming voor raadpleging vereist