Acties
 •  
  ALVO
  Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs
  1946-1995
  Het archief bevat vergaderstukken van het hoofdbestuur, het dagelijks bestuur, de centrale ledenraad, en van de besturen van de aangesloten scholen. Voorts financiële stukken van de aangesloten scholen, stukken betreffende samenwerkingen en fusies, en correspondentie van de ALVO en van aangesloten scholen, stukken betreffende het beheer van gebouwen en het implementeren van nieuwe wetgeving (o.a. ziekteverzuim, wachtgeldregelingen). Het archief bevat geen stukken van vóór 1945.
  Toestemming voor raadpleging vereist