Acties
 •  
  LJJ
  Archief Stichting Levensvorming Jeugd en Jongeren
  1870-1994
  Statuten; vergaderstukken van bestuur en dagelijks bestuur; verslagen van stafvergaderingen; stukken betreffende de Federatie van de Katholieke Centra voor Levensvorming; stukken betreffende subsidies; correspondentie; stukken betreffende diverse projecten; vergaderstukken van projectgroepen; stukken betreffende jongerenpastores en jongerenpastoraat; uitgaande stukken van het Diocesaan Instituut Jeugd en Jongeren (van het bisdom Den Bosch); stukken betreffende het Algemeen Bestuur van het Brabants Steunpunt Jeugdwelzijn; stukken betreffende dekenaten.
  Toestemming voor raadpleging vereist